FANDOM


Pyro Studios,1913 yılında Pyros tarafından kurulmuş bir oyun yapım firmasıdır.Firmanın kurulurken belirlediği ve hala değiştirmediği amacı,son çıkan dünya savaşı üzerine oyunlar yapmak,ve daha önceki yaptıkları oyunlardan daha piyasa oyunlar yapmaktır.Firma,ilk kurulduğunda henüz herhangi bir dünyasavaşı çıkmadığından yaklaşık 1 sene düşünmüş ve sonrasında 1.Dünya Savaşı'nı çıkarmaya karar vermiştir.Bu sebeple Saraybosna'daki yapım stüdyolarının tek çalışanını görevlendirmiş ve Avusturya arşidükü Franz Ferdinand'ın topuklarına sıktırmıştır ancak gizli hemofili hastası olan Franz Ferdinand olay yerinde hayatını kaybetmiştir.Bu nedenle 1.dünya savaşı beklediklerinden daha beter bir şekilde çıkmış ve tarafsız olan İspanya'daki çalışanları bile savaş nedeniyle askere alınmıştır.Savaş bitene kadar çalışanlarının yarısı korkudan ölen pyro studios,bu nedenle çok kan kaybetmiş ve kendilerini ancak 1929'da toparlayabilmiştir.Tam toparladık derken New York borsası çökmüş ve bi grup pyro studios çalışanı enkaz altında kalmışlardır.Bu olaydan sonra kendilerini daha hızlı toparlamış ve ilk oyunlarını 2 Eylül 1939'da piyasaya sürmeyi planlamışlardır fakat bu sefer de 2.Dünya Savaşı haber vermeden çıkmıştır.
İkinci dünya savaşı'nda ispanya iç savaşı'nın bitmesinden dolayı Sovyet Rusya'ya kaçan yapımcılar burada oyun yapmayı denemiş ancak Sovyet Rusya'da oyunun onları yapmasından dolayı oyun yapamamışlardır.Bunun üzerine ülkeden kaçmayı denemiş ama yakalanıp Kommandarskiye Adası'na sürülmüşlerdir.Burada bilgisayar olmadığından dolayı Sovyet Rusya yıkılana kadar oyun yapamamışlardır ve firmanın orjinal çalışanlarının hepsi ölmüş,yerlerine çocukları geçmiştir.Sovyet Rusya yıkıldığında ise ,bir yıl kadar bilgisayar beklemiş ama bilgisayar gelmeyince(bilgisayarları taşıyan konvoy yolunu kaybedip Taklamakan Çölü'ne gitmiş ve burada kutup ayılarınca yenmiştir) yürüyerek Amerika'ya kaçmışlardır.Amerika'ya kaçtıktan sonra da her yenisi bir öncesinden piyasa olan Commandos serisini yapmışlardır.Bunları yaptıktan sonra da adlarının ağıza alınmasına gerek kalmamıştır.